Toegankelijkheidsverklaring


De Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) doen hun best om de informatie op hun websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.mysocialsecurity.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

De onlinediensten op deze website hebben elk hun eigen toegankelijkheidsverklaring. U vindt die in de footers van de individuele onlinediensten. In de meeste gevallen zult u moeten inloggen om de toegankelijkheidsverklaring te zien.

Nalevingsstatus

MySocialSecurity voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 20/08/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 07/09/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 545 50 77 of via het contactformulier (kies ‘Ander onderwerp’).

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be